Voorstellen

Antoinette Nijs – de Boer (Orthopedagoog Generalist)

Ik ben Antoinette Nijs – de Boer, oprichter en eigenaar van Fievelekwint Floreren. Al ruim 20 jaar werk ik met enthousiasme als orthopedagoog en sinds 2010 als orthopedagoog-generalist, ten dienste van de jeugdige.

Letterlijk betekent orthopedagoog “bijzonder opvoedkundige”. Het beroep is te vergelijken met dat van een psycholoog, echter met die meerwaarde dat de orthopedagoog niet alleen kijkt naar factoren in het kind zelf, maar ook kijkt welke invloed de omgeving heeft op de ontwikkeling van de de jeugdige. Het samenspel van de jeugdige in interactie met zijn omgeving maakt dat hij zich in meer of mindere mate kan ontwikkelen.

Orthopedagoog zijn is mijn passie vanwege de veelzijdigheid van het beroep, het is nooit saai. Jarenlang heb ik fulltime diagnostiek (onderzoek) gedaan naar met leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen. Daaruit voortvloeiend heb ik behandelingen opgezet en advies gegeven aan de jongere zelf, de ouders, leerkrachten en/of anderen. Het werken met en voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 20 jaar geeft mij veel voldoening. Vooral het werken met die jeugdigen,  die op een of andere manier niet voldoende kunnen floreren binnen de omgeving van thuis, school of in de vrije tijd. De oorzaak van een probleem  is altijd anders, waardoor er mijns inziens nooit een standaardbehandeling of traject  kan plaats vinden. Een maattraject wordt ingezet, waarin het individu centraal staat als een uniek persoon.

Daarnaast vind ik het inspirerend om voor en met scholen samen te werken aan het opzetten van een goede zorg- en leerstructuur,  zodat de school een veilige en fijne plek voor de leerlingen is. In het verlengde hiervan  zijn termen als zorgcyclus, passend onderwijs met (passende) ontwikkelingsperspectieven, onderwijs- en zorgarrangementen, etc. niet los te koppelen. Naast de specifieke taken van de orthopedagoog gericht op de jeugdige, heb ik me gespecialiseerd in het opzetten en van zorgstructuren binnen scholen, waardoor opbrengst verhogend gewerkt kan worden. Binnen scholen ben ik getraind om leerkrachten te observeren en te coachen naar goed docent handelen op breed gebied. Het lesgeven aan ouders, studenten en professionals vind ik eveneens boeiend. Het overbrengen van kennis, literatuur en praktische ervaring met passie over het beroep. Door de opgedane ervaring heb ik een uitgebreide sociale kaart opgebouwd voor wat betreft het terrein van hulpverlening, iets dat het vinden van de juiste hulp vereenvoudigd.

Antoinette Nijs - de Boer
Mariët Poel - Prins

Mariët Poel-Pries (taalspecialist)

Mijn naam is Mariët Poel-Pries. Ik ben sinds ruim 30 jaar logopedist, en heb met veel plezier in verschillende werkgebieden ervaring opgedaan. In de loop van de jaren heb ik gewerkt met zowel jonge als oudere kinderen, zowel op gebied van spraak- en taalontwikkeling, als onderzoek en begeleiding op gebied van dyslexie en andere leermoeilijkheden.

Het begeleiden van kinderen en jongeren met o.a. dyslexie van: ‘dat kan ik toch niet…’ naar: ‘oh, maar dát kan ik!’ heeft mijn passie. Het gemakkelijker maken van dingen die niet vanzelf gaan zodat een kind / jongere blij wordt van wat wél lukt, geeft zowel mij als de kinderen / jongeren veel voldoening. Hierbij ga ik altijd uit van wat bij de persoon past: ik maak gebruik van verschillende methodieken (o.a. Klanken in Kleuren, sleeplezen, remediëring). Mocht geen van deze methodieken of een combinatie hiervan voldoende effect hebben, dan zoek ik samen met de cliënt naar wat voor hem of haar het leven en leren wél gemakkelijker maakt. Kortom: de vraag staat centraal.

Iris Glas (orthopedagoog)

Ik ben Iris Glas. Ik heb van september 2018 tot en met januari 2019 als stagiaire ervaring opgedaan bij Fievelekwint Floreren. Inmiddels ben ik afgestudeerd en als orthopedagoog werkzaam bij Fievelekwint. Ik zoek graag naar de verklaring die achter het gedrag zit en wil de verbanden tussen wat er uit onderzoek (diagnostiek) komt ontdekken. De vervolgstap is om dit om te zetten naar adviezen voor de omgeving of begeleiding zodat de kids weer lekker in hun vel zitten.

Iris Glas
Willeke Sikken

Willeke Sikken

Ik ben Willeke Sikken. Ik ben begonnen als stagiaire bij Fievelekwint Floreren en ik heb hier veel kennis en ervaring opgedaan. Inmiddels heb ik mijn master Orthopedagogiek afgerond en ben ik werkzaam binnen de praktijk.
Naast mijn werk als orthopedagoog sta ik al een aantal jaren voor de klas in het basisonderwijs. De combinatie van deze twee banen maakt dat ik een mooie koppeling kan maken van theorie naar praktijk. Hierdoor kan ik als orthopedagoog praktische adviezen geven aan de nabije omgeving van een kind, zoals ouders en leerkrachten. Daarnaast ben ik bekend met dingen waar een kind tegenaan kan lopen op school, waardoor ik mij goed in kan leven in zijn of haar belevingswereld. Op deze manier probeer ik de best passende hulp te bieden, waardoor een kind zich weer fijn in zijn vel kan voelen. Dit kan op leergebied zijn, of bijvoorbeeld op gedragsmatig of sociaal-emotioneel gebied.

Ilona Varweg

Mijn naam is Ilona Varweg, 23 jaar en student aan de Universiteit Leiden waar ik de master orthopedagogiek volg. Vanaf September 2020 loop ik stage bij Fievelekwint Floreren.

In 2018 ben afgestudeerd van Windesheim als sociaal pedagogisch hulpverlener (jeugdzorgwerker). Tijdens mijn diverse stages ben ik erachter gekomen dat ik een passie heb voor het werken met kinderen, met name voor kinderen die niet goed meekomen met leeftijdsgenoten of waarbij het leven niet altijd meezit. Ik wil iets betekenen voor de kinderen/jeugdigen die zich ‘anders’ of niet ‘gezien’ voelen. Dit is voor mij de reden geweest om door te studeren tot orthopedagoog. Ik ben benieuwd naar de ervaringen die ik op ga doen bij Fievelekwint Floreren en hoop er veel te kunnen leren.

Ilona Varweg

Monica Holscher

Mijn naam is Monica Holscher en ik volg de opleiding Orthopedagogiek in Groningen. Vanaf februari loop ik stage bij Fievelekwint Floreren. In 2018 ben ik afgestudeerd als leerkracht en sindsdien ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Ik haal veel energie uit het werken met kinderen. Daarnaast vind ik het belangrijk om kinderen de mogelijkheid te geven om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en ondersteuning te bieden wanneer er moeilijkheden zijn. Tijdens mijn stage hoop ik bij te kunnen dragen aan de groei van kinderen en hun omgeving. Ik kijk erg uit naar de aankomende periode om veel te mogen leren.