Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Lidnummer: 120003138

Logo SKJ

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is de onafhankelijke stichting die het Kwaliteitsregister Jeugd beheert. Dit is het beroepsregister voor professionals werkzaam in het jeugdveld. In de nieuwe Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders moeten werken met professionals die geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. SKJ is een initiatief van de beroepsverenigingen NVO, NIP en NVMW en is in november 2014 erkend door de ministers van VWS en V&J.