Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen

Lidnummer: 3799 Generalist 1455

     Logo NVO

De NVO is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein.

Voor de NVO en haar leden staat het geestelijke en lichamelijk welzijn van het kind, en dat van de volwassene die zich vanwege een  beperking in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie bevindt, centraal. Dit impliceert het investeren in adequate opvoeding, in onderwijs, in zorg en in welzijn ten behoeve van het kind, of de volwassene in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie, evenals het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag of -handelen van ouders, of verantwoordelijke verwanten, en van professionals.