Dyslexie en Jeugdwet/passend onderwijs

NVO NIP

Sinds 1 januari 2015 is met de ingang van de Jeugdwet ook de financiering van dyslexiediagnostiek en behandeling veranderd. Bij goede dyslexiezorg is het van groot belang dat onderwijs en zorg goed met elkaar samenwerken. Daarvoor is er een handreiking door de VNG ontwikkeld.

Om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te bevorderen hebben de beroepsverenigingen NVO, NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) in samenwerking met kwaliteitsinstituten KD (Kwaliteitsinstituut Dyslexie) en NRD (Nationaal Referentiecentrum Dyslexie) een factsheet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) Jeugd ontwikkeld. Deze factsheet is verzonden naar alle Nederlandse gemeenten en de samenwerkingsverbanden. De informatie op de factsheet biedt een handreiking om tijdens het overleg tussen gemeenten en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO afspraken te maken op hoofdpunten voor een integrale aanpak van dyslexiebegeleiding en dyslexiezorg.