Meldcode & Drentse Verwijsindex

Fievelekwint Floreren

Ga terug

Wat kunt u zelf doen bij een vermoeden?

Zodra u vermoedt dat er sprake is van ernstige kindermishandeling of  huiselijk geweld, kunt u gemakkelijk de volgende website gebruiken: http://www.vooreenveiligthuis.nl . Het geeft je als jongere of oudere een goede richtlijn, hoe je dit kunt aanpakken. Natuurlijk mag je ook altijd in overleg gaan met de praktijk. U wordt dan vrijblijvend ondersteund voor vervolgstappen.

 

Drentse Verwijs index

Fievelekwint Floreren heeft het convenant getekend voor de risicosignalering. Deze toetredingsovereenkomst maakt deel uit van het provinciale convenant Drentse Verwijsindex (DVi) en is bedoeld voor organisaties en instellingen, welke werkzaam zijn binnen de Provincie Drenthe. Het risicosignaleringssysteem heeft als doel te zorgen voor een betere informatie-uitwisseling binnen de jeugdketen.

In de folder kunt u hier meer over lezen (folder Drentse Verwijsindex).

Naast het gebruik van de DVI werkt Fievelekwint met de meldcode

[pdf-embedder url=”http://fievelekwint.nl/wp-content/uploads/2017/06/BasismeldcodeNL2016.pdf” title=”Meldcode”]

© Fievelekwint Floreren - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer
Website: MediaLab3