Cogmed trainer

Antoinette Nijs – de Boer, is gecertificeerd om Cogmed trainingen uit te voeren.

Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwde training voor het werkgeheugen. In een trainingsperiode van 5 weken, is men dankzij Cogmed in staat om de capaciteit van het werkgeheugen te vergroten. Onderzoek en ervaring leert, dat Cogmed aanzienlijke en langdurige positieve resultaten geeft met betrekking tot het algehele cognitieve  functioneren. Cogmed draagt bij aan een betere aandacht en betere prestaties op school (kinderen), thuis en op het werk.