Over ons

Fievelekwint Floreren?

Fievelekwint Floreren is een orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen. Fievelekwint is een niet veel gebruikt oud Drents woord met als betekenis ‘in een oogwenk’ of  ‘in een ommezien’ en floreren betekent opbloeien. Dit maakt de betekenis meteen duidelijk en passend. Fievelekwint Floreren levert diensten aan diverse partijen, waarbij de jeugdige te allen tijde centraal staat, in en met zijn omgeving.

De doelstelling is dat de jeugdige zich in korte tijd weer blij kan voelen en het gevoel kan hebben van “Yes, ik kan het en ik tel mee”. De jongere staat centraal in alle geleverde diensten en wordt direct via onderzoek, begeleiding of advies geholpen of indirect via de ouders en de school. De diensten die Fievelekwint Floreren biedt, zijn divers en worden op maat uitgevoerd.

Wat bieden wij?

Bij uitvoering van de diensten kan gedacht worden aan:

  • Onderzoek naar advies bij en begeleiding bij leerproblemen, maar ook specifiek bij lees- en/of spellingproblemen (dyslexie), ernstige rekenproblemen (dyscalculie), een niet talige leerstoornis of juist meer dan gemiddeld kunnen.
  • Onderzoek, advies en begeleiding bij problemen in het sociaal en emotioneel functioneren, zoals weinig zelfvertrouwen hebben, niet zo reageren als de omgeving verwacht, druk zijn, gepest worden, pester zijn of sociale informatie niet snappen.
  • Fievelekwint Floreren is eveneens inzetbaar binnen scholen voor het geven van workshops, trainingen, opzetten van zorgstructuren, trajecten op maat uitzetten en ondersteunen bij ontwikkelingsperspectieven en passende perspectieven.

De orthopedagoog-generalist binnen Fievelekwint Floreren heeft de bevoegdheid tot het stellen van officiële diagnoses. Voor leerproblemen ligt dit meer voor de hand dan voor gedrag- en ontwikkelingsproblemen. Fievelekwint Floreren werkt zoveel mogelijk handelingsgericht, zodat er praktische vaardigheden worden aangeleerd hoe om te gaan met de problematiek die de jeugdige of zijn omgeving ervaart. Interventies zijn zoveel mogelijk evidence-based. De richtlijnen opgesteld door de jeugdhulp en jeugdbescherming ondersteunen ons als professionals in het dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven deze richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor het handelen. Samen met de cliënt beslissen we over de best passende hulp.

Fievelekwint Floreren zoekt met de jeugdige en zijn omgeving naar een vorm van het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren, dit kan altijd in samenspraak zijn met school, passend onderwijs, Centrum voor Jeugd en Gezin of andere zorginstellingen. De kennis van de sociale kaart, het weten te vinden van verschillende hulpvormen binnen het onderwijs en binnen de jeugdzorg, is groot. Dit maakt dat Fievelekwint Floreren vaak via korte interventies flitsdiagnoses kan stellen.