Kids’ Skills Ambassador

Logo_Ambassador_KS_kleur(1)

Kids’ Skills is ontwikkeld door de Finse psychiater dr. Ben Furman. Hij schreef het succesvolle boek ” De methode Kids’ Skills” (isbn 978 90 244 17452) dat vol staat met ideeën, verhalen en suggesties.‘Kids’ Skills’ is een simpele en speelse methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Uitgangspunt van deze praktisch aanpak is, dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden. Het versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden ‘Kids’ Skills’ leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd!

Kids’ Skills heeft een verfrissende kijk op omgaan met problemen. Kinderen en hun ouders hoeven zich daarbij niet schuldig te voelen over de problemen. Dat vergemakkelijkt de samenwerking en geeft bovendien veel meer energie om aan de oplossing te werken.

Kids’ Skills stelt traditionele opvattingen over de rol van ‘deskundigen’ ter discussie. Daardoor kunnen veel problemen, die voorheen de interventie van een deskundige noodzakelijk maakten, vaak zelf worden opgelost. Natuurlijk neemt het niet in alle gevallen de behoefte weg aan deskundige begeleiding. Maar deze begeleiding heeft bij Kids’ Skills een veel meer coachend karakter.

De vijftien stappen van Kids’ Skills laten duidelijk zien hoe je problemen in vaardigheden kunt omzetten. Door deze praktische structuur ontstaat een dynamische en speelse samenwerking tussen de begeleider en het kind. Kids’ Skills nodigt het kind uit tot actief samenwerken bij het ontwikkelen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen. Dit versterkt het zelfvertrouwen, vooral wanneer al vroeg in het proces de eerste successen worden bereikt. Elk succes, hoe klein ook, nodigt nieuwe successen uit.