Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis die zorgt voor problemen met voornamelijk lezen, spelling en schrijven. ‘Dys’ betekent verstoord functioneren en ‘lexie’ betekent ‘woord’. De officiële definitie volgens Stichting Dyslexie Nederland luidt: ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.

Je merkt dat iemand dyslectisch is doordat hij problemen heeft met het aanleren en toepassen van lezen en spelling. Letters worden omgedraaid en woorden worden verkeerd geschreven of gelezen. Het leren van tafels en het uitvoeren van berekeningen kosten vaker meer tijd en er worden fouten gemaakt in eenvoudige rekenhandelingen. Kortom het automatiseren komt vaak moeizaam op gang en heeft training nodig. Er zijn verschillende gradaties: niet iedere dyslecticus hoeft zware leerproblemen te hebben. Over het algemeen heeft iemand met dyslexie meestal moeite met het verwerken van letters en klanken (informatie) en het omzetten van letters (visueel) in klanken (auditief).

Een misvatting is dat dyslectici minder intelligent zouden zijn, vaak in tegendeel. Zo was bijvoorbeeld Einstein dyslectisch. Vaak blijken mensen met dyslexie zelfs nieuwsgieriger dan gemiddeld, maken ze beter gebruik van hun zintuigen en kunnen ze goed op hun intuïtie werken.

De exacte oorzaak van dyslexie is niet bekend. Het is wel duidelijk dat de verwerking van de letter-klankkoppeling in de hersenen van mensen met dyslexie verstoord is. Hoe dat precies in zijn werk gaat is nog onbekend. Dyslexie is aangeboren. Kinderen waarvan de ouders dyslectisch zijn, hebben vier keer meer kans om het ook te krijgen.

De gevolgen van dyslexie hebben voornamelijk betrekking op de schoolprestaties en het zelfvertrouwen. Het lezen en schrijven kost meer moeite kost omdat er meer moet worden nagedacht, het gaat niet vanzelf. Omdat het veel inspanning en energie kost, kan dit demotiverend werken voor de schoolse taken, maar vooral het zelfvertrouwen kan er flink onder leiden. Wanneer hun probleem niet onderkend wordt, verslechtert het zelfbeeld, met als gevolg dat je helemaal geen zin meer hebt in lezen, school en de achterstand alleen maar groter wordt.

Fievelekwint Floreren en dyslexie
Kinderen op de basisschool tot en met 13 jaar kunnen in aanmerking komen voor vergoede zorg, er moet dan sprake zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling voor de zorg is dan sprake van de volgende definitie:

Dyslexie is een specifieke lees- en/of spellingstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking. Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel (buitengewoon) af van het overige cognitieve en met name taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstig problemen met het lezen en/of spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit specifieke lees- en/of spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling die op grond van overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn (Blomert, 2006)

Fievelekwint Floreren geeft gespecialiseerde dyslexiebehandeling, waarbij bewustwording en motivatie voor gedragsverandering de eerste stap is via het geven psycho-educatie en oplossingsgerichte gesprekken te voeren waarbij Leesmotivatie en verhinderen of verhelpen van faalangst een centrale rol heeft, naast het gericht trainen van lezen en spellen.

De meerwaarde van de behandeling van dyslexie bij Fievelekwint Floreren ligt duidelijk in de psycho-educatie en bewustwording. Dit wordt uitgedragen in de oplossingsgerichte benadering van “Jesse heeft dyslexie”. Er wordt gewerkt met een eigen Portfoliomap Dyslexie voor de dyslecticus, ernst belevingsschalen, persoonlijke leerdoelen en leesinterventie strategiekaarten en bewijskaarten.