Cogmed Werkgeheugentraining

Wat is Cogmed?
De Cogmed Werkgeheugen Training is een internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, adolescenten en volwassenen te helpen bij het verbeteren van hun werkgeheugen. Het programma is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en kan thuis worden gedaan met begeleiding, eventueel op afstand, door een erkende Cogmed Coach. Onderzoek en ervaring leert dat Cogmed aanzienlijke en langdurige positieve resultaten geeft met betrekking tot het algehele cognitieve functioneren. Cogmed draagt bij aan een betere aandacht en betere prestaties op school (kinderen), thuis en op het werk.

Wat is het werkgeheugen?
Het werkgeheugen is een functie van het brein dat informatie opslaat voor een korte periode en deze informatie bewerkt. In het dagelijks leven gebruiken we ons werkgeheugen om verschillende handelingen uit te voeren zoals bij het onthouden van instructies, lezen, oplossen van problemen, controle houden over impulsen en het vasthouden van concentratie. Een goed getraind werkgeheugen heeft een uitwaaierend effect op afleidbaarheid, volgehouden aandacht en allerlei schoolse vaardigheden.

Hoe kun je het werkgeheugen trainen?
Het werkgeheugen kan worden getraind via mentale oefeningen. De kracht van Cogmed is dat het programma uit een serie oefeningen bestaat die allemaal specifiek gericht zijn op het verbeteren van het werkgeheugen en die adaptief worden aangeboden online op de computer of Ipad. Adaptief betekent in dit geval dat het trainingsprogramma zich aan je niveau van presteren aanpast en je continu uitdaagt om nog beter te presteren. Door het adaptieve karakter van het programma wordt de deelnemer stelselmatig uitgenodigd om zijn eigen grenzen te verleggen. Alleen dan zal het brein zich aanpassen en zal het effectief getraind worden. De resultaten worden gevolgd en uitgevoerd onder begeleiding van de Cogmed-coach. In 80% van de gevallen is dit effectief gebleken en worden tot na een ½ jaar na beëindiging geëvalueerd.

Kinderen melden na de Cogmed training dat ze zich beter kunnen concentreren, beter instructies kunnen opvolgen en meer controle hebben over hun gedrag. Ouders melden vaak hoe rustig en geconcentreerd de kinderen nu overkomen.

Wanneer kan het nodig zijn dat je je werkgeheugen traint en Cogmed jou kan helpen?
Je kunt baat hebben bij Cogmed wanneer je:

  • moeite hebt met plannen en organiseren
  • moeite hebt om zaken te onthouden en dingen vergeet
  • snel afgeleid bent
  • moeilijkheden hebt met het starten en/of afmaken van dingen
  • gestructureerd werken moeilijk vindt
  • leermoeilijkheden hebt.
  • moeilijkheden ondervindt met het onthouden van lange instructies of een opeenvolging van instructies;
  • moeite hebt om je te concentreren op het werk wanneer je niet extreem gemotiveerd bent;
  • veeleisend bent, zo veeleisend dat alles veel tijd kost;
  • vaak aan het dagdromen bent tijdens het werk;
  • moeite hebt met het onthouden van een geschreven tekst en moet het een paar keer opnieuw lezen voordat je het begrijpt;
  • moeite hebt met het oplossen van rekenopgaven waarbij het nodig is om veel informatie te onthouden.

Cogmed kan gebruikt worden door iedereen die zijn/haar concentratie wil verbeteren. Cogmed is voor zowel jonge kinderen als volwassenen geschikt. Het kan zinvol zijn bij ontwikkelingsstoornissen zoals: ADHD, Autisme, Developmental Coördinatie Disorder, maar ook voor het versterken van executieve functies, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie of Niet Aangeboren Hersenletsel en na een narcose of chemo.

Over het programma
Cogmed is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen met werkgeheugenproblemen. Het programma kent verschillende trainingen, die afgestemd kunnen worden op de deelnemer.

 • Standaard:
  • Create: Dit programma maakt gebruik van een beloningssysteem waarbij je met het maken van de oefeningen munten kunt verdienen om je eigen wereld te bouwen. De duur van de sessies wordt afgestemd op de deelnemer.
  • Focus: Dit programma heeft geen beloningsysteem. De duur van de sessies wordt afgestemd op de deelnemer.
 • Light: Dit programma maakt geen gebruik van nummers, letters en duurt 15 – 20 minuten per sessie.

Cogmed Werkgeheugentraining is erkend door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies voor het niveau ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’ en is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie adviseert Cogmed toe te passen als protocollaire psychologische behandelvorm bij ADHD.

Cogmed en ADD/ADHD
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de meeste, maar niet alle, mensen met ADD/ADHD een onvoldoende functionerend werkgeheugen hebben en problemen hebben met de executieve functies. Er kunnen ook vele andere oorzaken en factoren zijn die meespelen bij ADD/ADHD. Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma kan kinderen en volwassenen met ADD/ADHD effectief helpen met het verbeteren van hun werkgeheugen. Door je beter te leren focussen, krijg je meer controle over gedrag. Er zijn veel kinderen en volwassenen met een niet optimaal functionerend werkgeheugen  die niet leiden aan ADD/ADHD. Cogmed is gericht op het helpen van mensen met problemen met het werkgeheugen, ongeacht of deze persoon is, of zal worden gediagnosticeerd met ADD/ADHD.

Meer lezen over Cogmed?
Er zijn verschillende wetenschappelijke publicaties verschenen die u kunt u terugvinden via www.cogmed.com en via www.klingberglab.se.

U kunt nu zelf een demo versie van Cogmed uitproberen, waarbij u wel de taal rechtsboven aan moet passen naar Nederlands (NL), via: https://training.app.cogmed.com/demo

Kosten
De kosten van een Cogmed training zijn €660,00 per persoon.