Methoden

Fievelekwint Floreren doet aan maatwerk en heeft veel verschillende mogelijkheden tot begeleiding bij leerproblemen en problemen in het sociaal en emotioneel functioneren. Wij bieden zowel intern begeleiding als in samenwerking met netwerkpartners. Op de website wordt nader uitleg gegeven over enkele gehanteerde methoden en trainingen.