Tarieven

Vergoede zorg

Als een cliënt door de gemeente verwezen wordt of de gemeente geeft een wijst zorg toe op basis van een verwijzing, dan is deze zorg voor de cliënt gratis.

Niet vergoede zorg
Onder niet vergoede zorg wordt verstaan dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de te leveren zorg. Dit geldt bijvoorbeeld voor: dyslexie vaststellen en behandelen voor jeugdigen binnen het voortgezet onderwijs of mbo/hbo of wo; het sec uitvoeren van een intelligentieonderzoek of onderzoek naar hoogbegaafdheid of beroepentest op aanvraag van school en/of ouders.

De niet vergoede zorg kan via aangifte inkomensbelasting worden opgegeven, zodat u als ouders/verzorgers een gedeelte terugkrijgt via de belastingdienst. Een aanvraag via de school moet worden betaald vanuit het zorgbudget van de school. Voor niet-verzekerde zorg en/of zelfbetalers is het tarief product btw vrij.

Omdat de kosten afhangen van de hulpvraag en de daarvoor benodigde inzet, wordt de prijs bepaald na een gratis intakegesprek. De uitkomst van het intakegesprek is een behandelplan met een prijsopgave.

De maximum tarieven die gehanteerd kunnen worden, zijn door de overheid vastgesteld.Deze zijn te vinden op:

No show

Afzeggen dient minimaal 24 uur van tevoren worden gemeld via de telefoon, de website of via de mail door de wettelijk vertegenwoordiger.

Als de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordigers de sessie niet tijdig heeft afgezegd wordt een eigen bijdrage berekend aan de wettelijk vertegenwoordigers. LET OP: Deze kosten worden niet door de gemeente vergoed.

Het tarief hiervoor is:

  • 2020: €110,27 per uur.