Scholen

Als leerkracht heeft u vaak bewust gekozen voor het beroep als leerkracht en het omgaan met leerlingen. Ondanks de passie wordt het er niet gemakkelijker op met de komst van Passend Onderwijs, dat weten we allemaal. Of een kind nu 4 is of 12 jaar, iedere leeftijdsfase kent zijn eigen ontwikkelingsfasen, maar het verloopt niet voor iedere leerling even snel. Dat niet ieder kind gelijk is, maakt een kind uniek. Een heterogene groep met kinderen is boeiend, maar er één formule op los laten, lukt niet.
Het kind staat centraal, daar doet de leerkracht het voor. Echter is de leerling met een aanpassing niet de enige, er zitten nog minstens 27 leerlingen in de klas, die ook hun aandacht nodig hebben. Er worden zoveel vaardigheden van u als leerkracht, intern begeleider, maar ook als school gevraagd dat het echt heel veel is en de bomen in het bos soms nog moeilijk te zien zijn.

Fievelekwint Floreren is een orthopedagogische praktijk die de leerling, de leerkracht, de interne begeleider, de directie en het schoolbestuur verder kan en wil helpen op meerdere niveaus. U kunt hierbij denken aan:

 • Niveau van de leerling. Observeren, doen van onderzoek naar gedrag, concentratie, ontwikkelingsproblematiek, intelligentie, leren, sociaal en emotioneel functioneren in de breedste zin van het woord. Daaruit voortvloeiend het opstellen van een haalbaar ontwikkelingsperspectief gericht op passende hulp voor de leerling in context van uw klassensituatie in afstemming met u als leerkracht. Kijken wat werkt en vooral wat is haalbaar voor u. Daarnaast kan gedacht worden aan ondersteuning voor de leerling in de breedste zin van het woord in zijn groep of individueel.
 • Niveau van de groep. Meekijken in de groep met analyse oorzaak-gevolg op groepsniveau in interactie met elkaar als leerlingen en met u als leerkracht. U kunt ook denken aan groepsonderzoek naar intelligentie en/of sociaal emotioneel functioneren. Het klassenmanagement uitbouwen en optimaliseren ten aanzien van de problematiek die er binnen een groep aanwezig is.
 • Niveau van de leerkracht. Als leerkracht vind u het misschien fijn dat er een keer naar uw vaardigheden worden gekeken, wat gaat er allemaal goed en welke tips en adviezen kunnen u nog verder helpen. Misschien wilt u eens een consultatief leerling gesprek voeren over de problematiek die u ervaart. Coaching en begeleiding kunnen er prima worden gerealiseerd.
 • Niveau van de interne begeleider. Als interne begeleider sta je er qua denken en doen vaak alleen voor, waardoor je kan vastlopen in de dingen die op je pad komen, zoals het voeren van moeilijke gesprekken en het coachen van collega’s die maar moeilijk je hulp willen aannemen. Soms kom je er niet meer uit met die “lastige ouders” die vechten voor hun kind, maar waar jij niet meer kan doordringen.
 • Niveau van de directie. Als hoofd van de school moet je veel en zou je soms ondersteuning wensen in de breedste zin van het woord. Coaching, meehelpen uitdenken en verwerken van de zorgstructuren. Het zou kunnen zijn dat je inzicht wil hebben in een dwarsdoorsnede van je school en het functioneren van je personeel, de klassen en leerlingen. Kortom vragen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van je school.
 • Niveau van het bestuur van de school. Als bestuur van de school kunt u op maat gemaakte arrangementen worden ingekocht.
  Voorbeelden:
  • inkoop onderzoek (intelligentie, sociaal & emotioneel, gedrag etc.) met als einddoel handelingsgerichte adviezen te bieden voor het ontwikkelingsperspectief en de leerkracht
  • inkoop zorg/begeleiding (leerling, leerkracht, interne begeleider en/of directie) met als einddoel Floreren van het individu en handelen.
  • inkoop advies omtrent passend onderwijs ten behoeve van de leerling in de vorm van second opinion.
  • inkoop ondersteuning, via trajecten op maat.
  • inkoop van workshops en training van leerkrachten op breed terrein.