Drentse Verwijsindex

Fievelekwint Floreren heeft het convenant getekend voor de risicosignalering. Deze toetredingsovereenkomst maakt deel uit van het provinciale convenant Drentse Verwijsindex (DVi) en is bedoeld voor organisaties en instellingen, welke werkzaam zijn binnen de Provincie Drenthe.

Wat is de Drentse Verwijsindex?

De Drentse Verwijsindex (DVi) is een digitaal systeem waar professionals kunnen aangeven dat ze betrokken zijn bij een kind. Het doel is om professionals te verbinden en te zorgen voor een betere samenwerking en hulp. De Verwijsindex is gekoppeld aan een landelijk systeem.

De verwijsindex is met andere woorden een ‘contactsysteem’, een hulpmiddel voor beroepskrachten om elkaar makkelijker te vinden.

Wat staat er in de Verwijsindex?

In de Verwijsindex staat een vermelding. Deze vermelding bevat alleen de naam, het adres, de geboortedatum, geslacht en het BSN van uw kind. Aan deze persoonsgegevens koppelt een professional zijn naam en contactgegevens. In de Verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie! De Verwijsindex weet nooit wat er met het kind aan de hand is, alleen dat er professionals betrokken zijn en wie dit zijn. Een professional kan een vermelding bovendien pas zien nadat deze zichzelf aan het kind heeft gekoppeld.

Hoe werkt het?

Een professional zet een vermelding in de Verwijsindex en koppelt daarmee hun naam aan die van het kind. Op het moment dat een andere professional ook een vermelding erin zet, ontstaat er een match. De professionals krijgen bericht en moeten dan met elkaar contact opnemen om hun betrokkenheid af te stemmen.

Bij uitwisselen van informatie tussen professionals gelden de gebruikelijke regels voor de privacy. Het vindt dus plaats in overleg met u en/of uw kind. De vermelding van een professional is maximaal 2 jaar actief. Deze kan wel eerder worden gedeactiveerd of worden verlengd wanneer er langer zorgen zijn. Daarna wordt de vermelding nog 5 jaar inactief bewaard. Dan krijgt de professional geen mail meer, maar is de vermelding nog wel zichtbaar voor nieuwe partijen. Uiteindelijk wordt de vermelding definitief verwijderd.

Wie werken met de Verwijsindex?

Aan de Verwijsindex doen veel organisaties mee die zich bezig houden met jeugd en/of met ouders. U kunt denken aan: onderwijs, medewerkers van buurtteams en wijkteams, huisartsen, GGD, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, jongerenwerk, Veilig Thuis, Halt, leerplicht, thuisbegeleiding en jeugdhulpaanbieders.

Rechten

Wanneer een professional een vermelding in de Verwijsindex zet, wordt u als ouder hierover geïnformeerd en vanaf 12 jaar wordt ook het kind zelf op de hoogte gebracht (vanaf 16 jaar alleen het kind zelf). Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op een kopie van de gegevens;
  • Recht op bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van deze rechten en wanneer u eventueel bezwaar wil maken kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Meer informatie

Kijk op www.multisignaal.nl/voor-ouders/ of www.multisignaal.nl/voor-jongeren/

Hier vind je ook een filmpje over de werking van de Verwijsindex: