Aanmeldprocedure

De cliënt kan zichzelf aanmelden via de website (www.fievelekwint.nl), telefonisch (06 30543335) of per mail (info@fievelekwint.nl). Voor vergoede hulp is altijd een verwijzing nodig door de huisarts, medisch specialist, gemeente; CJG of WMO. Mocht er een hulpvraag liggen zonder verwijzing, overlegt Fievelekwint Floreren graag vrijblijvend met u. Op het moment dat er geen verwijzing is maar er wordt verwacht dat de cliënt hiervoor wel in aanmerking komt, wordt de cliënt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts of gemeente.

Na aanmelding wordt bij voorkeur binnen twee werkdagen telefonisch contact opgenomen en bekeken op welke termijn de indicatiestelling kan plaatsvinden.
Een indicatiestellingsgesprek wordt gehouden op basis van een of meer vooraf door de ouders ingevulde vragenlijsten.
Samen met cliënt en ouders worden vanuit de klachten en ingevulde vragenlijsten de hulpvragen geformuleerd. Daaruit wordt de geplande inzet afgeleid.
Verder wordt het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt vastgelegd in de zorgadministratie van Fievelekwint Floreren, wat nodig is om een verzoek toewijzing zorg naar de gemeente te kunnen sturen.
Het resultaat van het indicatiestellingsgesprek wordt vastgelegd in een zorg-/behandelovereenkomst, die door beide gezaghebbende ouders getekend moet worden.
Op basis van deze overeenkomst zal Fievelekwint Floreren een verzoek tot toewijzing aan de gemeente sturen.
Na toewijzing door de gemeente start of een diagnostiektraject of een behandelingstraject.

Let op: Bij onderzoek naar dyslexie loopt de verwijzing via school in plaats van via een huisarts of gemeente. Wanneer het schooldossier gedegen onderbouwd is dient Fievelekwint Floreren bij de gemeente een verzoek toewijzing zorg in.