Aanbod

Doelgroepen

Primaire doelgroep: Kinderen en jeugdigen 0-18 jaar.
Secundair en incidenteel: Scholen en volwassenen.

Werkgebieden

LET OP: Niet alle genoemde werkgebieden vallen onder jeugdzorg en komen in aanmerking voor vergoeding.

 • Leer- en cognitieve ontwikkelingsproblemen; onderzoek en behandeling
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Lichtverstandelijke beperkingen; onderzoek en advies
 • Hoogbegaafdheid
 • Passend onderwijs
 • Sociaal emotioneel onderzoek en behandeling
 • Persoonlijkheidsonderzoek en behandeling
 • Ontwikkelingsproblematiek (AD(H)D, Angst en ASS-problematiek)
 • Psychoneurologisch onderzoek (executieve functies etc)
 • Werkgeheugentraining (Cogmed)
 • Aanleren van vaardigheden (Kids’skills)
 • Opvoedondersteuning & in kaart brengen opvoedingsbehoeften
 • Sociale vaardigheidstrainingen (SOVA-trainingen) voor alle doelgroepen
 • Oudertrainingen (parent skills)
 • Begeleiding aan scholen voor de aanwezige problematiek voor de jeugdige
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Speltherapie

Jeugdzorg en wachttijden

LET OP: De gemeente waar de ouders wonen die gezag hebben, is de gemeente waar de jeugdhulp onder valt.

Fievelekwint Floreren is gecontracteerd voor jeugdhulp door alle Drentse gemeenten.
Drenthe is qua jeugdzorgcontractering opgedeeld in Zuid Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Westerveld) en Noord en Midden Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo).

Voor door de gemeente vergoede jeugdhulp is altijd een verwijzing nodig. De wachttijd gaat in op het moment dat Fievelekwint Floreren een verwijzing ontvangt. De wachttijd stopt op het moment dat de behandeling aanvangt. De intake is geen onderdeel van de behandeling.

Noord en Midden Drenthe

DomeinMet gemeente afgesproken maximum wachttijdHuidige verwachte wachttijd
Ambulante begeleidingMaximaal 4 weken volgens de Treeknorm.2 tot 4 weken.

Zuid Drenthe

ModuleMet gemeente afgesproken maximum wachttijdHuidige verwachte wachttijd
Ambulante gezinsbehandelingMaximaal 4 weken, maar bij acute problematiek wordt binnen 24 uur gestart met de daadwerkelijke zorg.2 tot 4 weken.
Basis GGZ en Specialistische GGZMaximaal 4 weken volgens de Treeknorm.2 tot 4 weken.
BegeleidingMaximaal 4 weken, maar bij acute problematiek wordt binnen 24 uur gestart met de daadwerkelijke zorg.2 tot 4 weken.
DagbestedingMaximaal 4 weken, maar bij acute problematiek wordt binnen 24 uur gestart met de daadwerkelijke zorg.2 tot 4 weken.
DyslexieMaximaal 4 weken, maar bij acute problematiek wordt binnen 24 uur gestart met de daadwerkelijke zorg.Diagnostiek: mei; behandeling: september.
VaktherapieMaximaal 4 weken, maar bij acute problematiek wordt binnen 24 uur gestart met de daadwerkelijke zorg.2 tot 4 weken.