Disclaimer

Het doel van deze website is het geven van informatie, niet van het geven van opvoedkundig advies. De informatie is met zorg samengesteld uit eigen en externe bronnen, maar Fievelekwint Floreren kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De website bevat links naar sites en (personeel)advertenties en oproepen van derden. Plaatsing hiervan houdt geen beoordeling van kwaliteit of rechtsgeldigheid door Fievelekwint Floreren in. Aan de inhoud op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.