Status Corona (15 maart 2020 20:00)

Beste cliënten en ouders/verzorgers van cliënten van Fievelekwint Floreren,

 

Zoals gewoonlijk zijn we flexibel en staat de cliënt voorop en daarom blijven we op dit moment doorgaan met de geplande afspraken.

De tijden en locaties kunnen naar wens aangepast worden.

Als er voor jou of je ouders een reden is om een afspraak niet door te laten gaan, neem dan contact met ons op.

 

Kinderen die op school getest zouden worden kunnen op één van onze locaties getest worden.

Met diegenen waar dit voor geldt nemen wij contact op om verder af te stemmen.

 

Antoinette (06 – 30 54 33 35)

Fievelekwint Floreren

Fievelekwint Floreren is een orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen. Misschien worstelt u zelf of de omgeving met de ontwikkeling van een jeugdige. Fievelekwint Floreren biedt hulp. Zowel, kinderen, pubers, ouders/verzorgers, scholen als zorginstellingen kunnen bij Fievelekwint Floreren terecht voor onderzoek, begeleiding en advies bij problemen rondom leren, gedrag, ontwikkeling en de zoektocht naar passende hulp op gebied van leren en zorginstellingen. Gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Dit kan rechtstreeks via begeleiding van de jeugdige, maar dit kan ook prima door te werken met de directe omgeving, zoals ouders/verzorgers, broertjes/zusjes, school en of de omgeving. De zorg wordt altijd dichtbij huis geleverd, dit betekent dat Fievelekwint Floreren flexibel is wat betreft locatie.

Fievelekwint Floreren werkt vanuit de kernwoorden: kind centraal, laagdrempeligheid, handeling- en oplossingsgericht werken, samenwerken omgeving en uitgaan van de krachten en mogelijkheden.

Voor de jeugdige biedt Fievelekwint Floreren o.a.
– Diagnostiek, begeleiding, behandeling/training en advisering ten aan zien van leerproblemen zoals;  lezen/dyslexie, rekenen/dyscalculie, niet talige leerstoornis, schrijfproblemen, begaafdheid, etc.
– Diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering ten aan zien van gedrag, zoals; autisme, druk zijn, sociaal- en emotioneel functioneren, persoonlijkheid, psycho-educatie, je anders voelen, etc.

Voor ouders biedt Fievelekwint Floreren o.a.
– Adviseren en het bieden van hulp voor alle mogelijke problemen waar u tegen aanloopt in de opvoedingssituatie.
– Het bieden van een luisterend oor, via een intakegesprek kan er een traject met u worden uitgezet.
– Workshops gericht op (psycho)-educatie over problemen (altijd ondersteund met praktische tips).

Voor scholen biedt Fievelekwint Floreren o.a.
– Ondersteunen van de leerkracht en de intern begeleider/zorgcoördinator via Consultatieve Leerling Begeleiding of Handelingsgerichte Proces Diagnostiek.
– Ondersteunen van de leerkrachten en intern begeleider/zorgcoördinator bij onderwijsbehoeften, Ontwikkeling Perspectief Plannen (OPP’s), leer- en of gedragsproblematiek, schrijven, contact met ouders, etc.
– Verzorgen van workshops voor ouders op ouderavonden en team workshops over onderwerpen die de aandacht van het team hebben.
– Op maat gemaakte trajecten omtrent professionalisering, bijvoorbeeld versterken van de leerkracht vaardigheden.

Lees verder

 

Velden met een * (dus alle velden) zijn verplicht

Postadres
Praktijkadres Assen
Praktijk Hollandscheveld (hoofdkantoor)
Praktijkadres Hoogeveen
Telefoon
De Vledders 2 9434 TD  Eursinge
Reest 2 9406 HH  Assen
Het Hoekje 45 7913 BB Hollandscheveld
Het Haagje 109 – Unit 2 Centrum Welzijn & Gezondheid 7902 LD Hoogeveen
06 – 30543335